Definicja prawicy

In left-right politics, right-wing politics are political positions or activities that accept or support social hierarchy or social inequality. Social hierarchy and social inequality is viewed by those affiliated with the Right as either inevitable, natural, normal, or desirable, whether it arises through traditional social differences or from competition in market economies.It typically accepts or justifies this position on the basis of natural law or tradition.

Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Right-wing_politics

Prawica – zwyczajowe określenie sił politycznych, które charakteryzuje szacunek dla tradycji, autorytetów, religii, istniejącej hierarchii społecznej oraz wstrzemięźliwość przy dokonywaniu zmian w systemie społeczno-gospodarczym i politycznym. Poglądy prawicowe są przeciwstawiane lewicowym.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawica

Comments are closed.